แอร์Carrier รุ่น42TEVGB028-703 (Gemini) ขนาด25,200บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter New!
29,600.00 THB
33,500.00 THB
Hot
Model/ รุ่น: Gemini Inverter / เจมินี่ อินเวอร์เตอร์ รหัสสินค้า: 42TEVG028-703/38TEVGB028-703 เบอร์ 5 ขนาดทำความเย็น: 25,200 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 17.50...
แอร์Carrier รุ่น42TEVGB024-703 (Gemini) ขนาด20,400บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter New!
25,600.00 THB
28,900.00 THB
Hot
Model/ รุ่น: Gemini Inverter / เจมินี่ อินเวอร์เตอร์ รหัสสินค้า: 42TEVG024-703/38TEVGB024-703 เบอร์ 5 ขนาดทำความเย็น: 20,400 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 16.50...
แอร์Carrier รุ่น42TEVGB018-703 (Gemini) ขนาด17,000บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter New!
21,100.00 THB
24,900.00 THB
New Hot
Model/ รุ่น: Gemini Inverter / เจมินี่ อินเวอร์เตอร์ รหัสสินค้า: 42TEVG018-703/38TEVGB018-703 เบอร์ 5 ขนาดทำความเย็น: 17,000 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 16.50...