แอร์AUX รุ่นASW-09DIHC200-C0 (HALO Inverter) แบบผนัง Inverter ขนาด 9,800บีทียู เบอร์5 (R32) #ปี2020
12,200.00 THB
New Hot
บริษัทในเครือ AUX group ได้เริ่มก่อตั้งในปี 1986 และบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง มีธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหญ่ 5 ชนิด ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทท...
แอร์AUX รุ่นASW-18DIHC200-C0 (HALO Inverter) แบบผนัง Inverter ขนาด 18,600บีทียู เบอร์5 (R32) #ปี2020
18,900.00 THB
New Hot
บริษัทในเครือ AUX group ได้เริ่มก่อตั้งในปี 1986 และบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง มีธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหญ่ 5 ชนิด ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทท...
แอร์AUX รุ่นASW-09HC200-C0 (Halo series) แบบผนัง Fix speed ขนาด 9,400บีทียู เบอร์5⭐ (R32) #ปี2020
10,900.00 THB
14,900.00 THB
New Hot
บริษัทในเครือ AUX group ได้เริ่มก่อตั้งในปี 1986 และบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง มีธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหญ่ 5 ชนิด ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทท...