แอร์LG รุ่นIQ24R (Dual Inverter) ขนาด21,600บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 *Model2018
29,800.00 THB
33,600.00 THB
New
รุ่น: Dual Inverter Model2018 ดูโอ อินเวอร์เตอร์ รุ่นปี2018 | รหัสสินค้า: IQ24R.SE2 #5 ขนาดการทำความเย็น: 21,600 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 20....
แอร์LG รุ่นIQ13R (Dual Inverter) ขนาด12,000บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 *Model2018
16,200.00 THB
19,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Dual Inverter Model2018 ดูโอ อินเวอร์เตอร์ รุ่นปี2018 | รหัสสินค้า: IQ13R.SE2 #5 ขนาดการทำความเย็น: 12,000 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 18....
แอร์LG รุ่นIQ18R (Dual Inverter) ขนาด18,200บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 *Model2018
22,800.00 THB
25,900.00 THB
New
รุ่น: Dual Inverter Model2018 ดูโอ อินเวอร์เตอร์ รุ่นปี2018 | รหัสสินค้า: IQ18R.SE2 #5 ขนาดการทำความเย็น: 18,200 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 18....