แอร์Carrier รุ่น42TEVGB018-703 (Gemini) ขนาด17,000บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter *New2018
21,100.00 THB
24,900.00 THB
New Hot
รุ่น: 42TEVGB (Gemini) Inverter 42ทีอีวีจีบี (เจมินี่) อินเวอร์เตอร์ | รหัส: 42TEVGB018-703/38TEVGB018-703 #5 ขนาด: 17,000 Btu/h | ค่าประหยัดพลังงาน SEER: 17.60 Btu/h/W Prod...
แอร์Carrier รุ่น42TEVGB013-703 (Gemini) ขนาด11,900บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter *New2018
15,500.00 THB
18,900.00 THB
New
รุ่น: 42TEVGB (Gemini) Inverter 42ทีอีวีจีบี (เจมินี่) อินเวอร์เตอร์ | รหัส: 42TEVGB013-703/38TEVGB013-703 #5 ขนาด: 11,900 Btu/h | ค่าประหยัดพลังงาน SEER: 16.20 Btu/h/W Prod...
แอร์Carrier รุ่น42TEVGB010-703 (Gemini) ขนาด8,500บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter *New2018
13,200.00 THB
17,900.00 THB
New Hot
รุ่น: 42TEVGB (Gemini) Inverter 42ทีอีวีจีบี (เจมินี่) อินเวอร์เตอร์ | รหัส: 42TEVGB010-703/38TEVGB010-703 #5 ขนาด: 8,500 Btu/h | ค่าประหยัดพลังงาน SEER: 16.50 Btu/h/W Product Features: ผู้น...