แอร์Casper รุ่นFIC-24TL55 (I Series) ขนาด24,000บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 Inverter*Model2018
27,000.00 THB
30,500.00 THB
New Hot
รุ่น: I-Series ไอ-ซีรีย์ | รหัสสินค้า: FIC-24TL55/CIC-24TL55 #5 ขนาดการทำความเย็น: 24,000 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 18.19 Btu/h/W แคสเปอร์อีเ...
แอร์Casper รุ่นFIC-12TL55 (I Series) ขนาด12,000บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 Inverter*Model2018
16,700.00 THB
19,900.00 THB
New Hot
รุ่น: I-Series ไอ-ซีรีย์ | รหัสสินค้า: FIC-12TL55/CIC-12TL55 #5 ขนาดการทำความเย็น: 9,000 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 18.34 Btu/h/W แคสเปอร์อีเล...
แอร์Casper รุ่นFIC-09TL55 (I Series) ขนาด9,000บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 Inverter*Model2018
15,500.00 THB
18,900.00 THB
New
รุ่น: I-Series ไอ-ซีรีย์ | รหัสสินค้า: FIC-09TL55/CIC-09TL55 #5 ขนาดการทำความเย็น: 9,000 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 18.10 Btu/h/W แคสเปอร์อีเล...