แอร์Hitachi รุ่น RAS-E10CGT (Standard Constant) ติดผนัง ขนาด10,187บีทียู เบอร์5 (R410A)
13,000.00 THB
16,900.00 THB
Hot
รุ่น: Standard Constant สแตนดาร์ด คอนสแตนท์ | รหัสสินค้า: RAS-E10CGT/RAC-E10CGT #5 ขนาดการทำความเย็น: 10,187 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 13.05 Btu/h/...
แอร์Hitachi รุ่น RAS-E13CGT (Standard Constant) ติดผนัง ขนาด12,681บีทียู เบอร์5 (R410A)
14,800.00 THB
18,900.00 THB
Hot
รุ่น: Standard Constant สแตนดาร์ด คอนสแตนท์ | รหัสสินค้า: RAS-E13CGT/RAC-E13CGT #5 ขนาดการทำความเย็น: 12,681 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.91 Btu/h/...
แอร์Hitachi รุ่น RAS-E18CGT (Standard Constant) ติดผนัง ขนาด20,109บีทียู เบอร์5 (R32)
21,000.00 THB
24,900.00 THB
New
รุ่น: Standard Constant สแตนดาร์ด คอนสแตนท์ | รหัสสินค้า: RAS-E18CGT/RAC-E18CGT #5 ขนาดการทำความเย็น: 20,109 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 13.34 Btu/h/...