แอร์Saijo Denki ติดผนัง Smart Cool รุ่น SJ-W25B-D-ETGP1 ขนาด25,700บีทียู เบอร์5 (R-32)
25,300.00 THB
28,900.00 THB
Hot
SJ-W (Smart Cool) เอสเจดับบลิว (สมาร์ทคูล) ด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์ BLDC ประหยัดไฟมากกว่ามอเตอร์ AC ทั่วไป 50% ใบพัดออกแบบด้วย CFD เทคนิคเดียวกับการออกแบบรถยนต์ มอเตอร์พัดลมกินไฟน้อย แผงระบบความร้อนท...
แอร์Saijo Denki ติดผนัง Smart Cool รุ่น SJ-W18B-D-ETGP1 ขนาด19,052บีทียู เบอร์5 (R-32)
20,200.00 THB
23,900.00 THB
Hot
SJ-W (Smart Cool) เอสเจดับบลิว (สมาร์ทคูล) ด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์ BLDC ประหยัดไฟมากกว่ามอเตอร์ AC ทั่วไป 50% ใบพัดออกแบบด้วย CFD เทคนิคเดียวกับการออกแบบรถยนต์ มอเตอร์พัดลมกินไฟน้อย แผงระบบความร้อนท...
แอร์Saijo Denki ติดผนัง Smart Cool รุ่น SJ-W12B-D-ETGP1 ขนาด12,775บีทียู เบอร์5 (R-32)
14,100.00 THB
17,900.00 THB
Hot
SJ-W (Smart Cool) เอสเจดับบลิว (สมาร์ทคูล) ด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์ BLDC ประหยัดไฟมากกว่ามอเตอร์ AC ทั่วไป 50% ใบพัดออกแบบด้วย CFD เทคนิคเดียวกับการออกแบบรถยนต์ มอเตอร์พัดลมกินไฟน้อย แผงระบบความร้อนท...