แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN40 แบบตั้ง-แขวน ขนาด40,944บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
51,700.00 THB
55,900.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN40/ CCS-410EFN40 #5 ขนาดทำความเย็น: 40,944 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.45 btu/h/w Product Features: ...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN36 แบบตั้ง-แขวน ขนาด36,160บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
41,900.00 THB
45,500.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN36/ CCS-410EFN36 #5 ขนาดทำความเย็น: 36,160 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.52 btu/h/w Product Features: ...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN33 แบบตั้ง-แขวน ขนาด33,509บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
40,300.00 THB
44,500.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN33/ CCS-410EFN33 #5 ขนาดทำความเย็น: 33,509 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.69 btu/h/w Product Features: ...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN30 แบบตั้ง-แขวน ขนาด30,870บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
37,500.00 THB
41,500.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN30/ CCS-410EFN30 #5 ขนาดทำความเย็น: 30,870 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.66 btu/h/w Product Features:  เครื่...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN28 แบบตั้ง-แขวน ขนาด28,466บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
35,800.00 THB
39,500.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN28/ CCS-410EFN28 #5 ขนาดทำความเย็น: 28,466 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.83 btu/h/w Product Features: ...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN25 แบบตั้ง-แขวน ขนาด25,871บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
29,300.00 THB
32,900.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN25/ CCS-410EFN25 #5 ขนาดทำความเย็น: 25,871 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 13.00 btu/h/w Product Features:  เครื่...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN18 แบบตั้ง-แขวน ขนาด18,556บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
26,500.00 THB
29,900.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN18/ CCS-410EFN18 #5 ขนาดทำความเย็น: 18,556 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 13.55 btu/h/w Product Features: ...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN15 แบบตั้ง-แขวน ขนาด15,054บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
25,200.00 THB
28,900.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN15/ CCS-410EFN15 #5 ขนาดทำความเย็น: 15,054 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.93 btu/h/w Product Features: ...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN13 แบบตั้ง-แขวน ขนาด13,462บีทียู เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่
21,100.00 THB
23,900.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN13/ CCS-410EFN13 #5 ขนาดทำความเย็น: 13,462 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 13.31 btu/h/w Product Features:  เครื่...
แอร์แบบแขวนใต้ฝ้า
  • 6 March 2018
แอร์แบบ แขวนใต้ฝ้า Ceiling Type ระบบ Inverter MITSUBISHI ELECTRIC MR. SLIM DAIKIN     แอร์แบบ ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า (Floor/Ceiling Type) CENTRAL AIR  
อ่านต่อ