แอร์Samsung ฝังฝ้ารอบทิศทาง 360 Cassette(สีขาว) ระบบInverter รุ่น AC071KN4PEH-TS (AC9500K) ขนาด23,515บีทียู เบอร์5 (R410A)
56,900.00 THB
63,900.00 THB
Hot
AC9500K Inverter เอซี9500เค อินเวอร์เตอร์ AC071KN4PEH-TS/AC071KXAPEH-TS #5 Innovative Circular Design for Ultimate Perfection นวัตกรรมดีไซน์เครื่องปรับอากาศ ด้วยสไตล์ที่เหนือระดับ The Extraordinary...
แอร์Samsung ฝังฝ้ารอบทิศทาง 360 Cassette(สีดำ) ระบบInverter รุ่น AC071KN4PEH-TS (AC9500K) ขนาด23,515บีทียู เบอร์5 (R410A)
58,500.00 THB
64,900.00 THB
Hot
AC9500K Inverter เอซี9500เค อินเวอร์เตอร์ AC071KN4PEH-TS/AC071KXAPEH-TS #5 Innovative Circular Design for Ultimate Perfection นวัตกรรมดีไซน์เครื่องปรับอากาศ ด้วยสไตล์ที่เหนือระดับ The Extraordinary...
แอร์Samsung ฝังฝ้ารอบทิศทาง 360 Cassette(สีขาว) ระบบInverter รุ่น AC100KN4PEH-TS (AC9500K) ขนาด33,001บีทียู เบอร์5 (R410A)
71,900.00 THB
75,900.00 THB
Hot
AC9500K Inverter เอซี9500เค อินเวอร์เตอร์ AC100KN4PEH-TS/AC100KXAPEH-TS #5 Innovative Circular Design for Ultimate Perfection นวัตกรรมดีไซน์เครื่องปรับอากาศ ด้วยสไตล์ที่เหนือระดับ The Extraordinary...
แอร์Samsung ฝังฝ้ารอบทิศทาง 360 Cassette(สีดำ) ระบบInverter รุ่น AC100KN4PEH-TS (AC9500K) ขนาด33,001บีทียู เบอร์5 (R410A)
73,500.00 THB
87,500.00 THB
Hot
AC9500K Inverter เอซี9500เค อินเวอร์เตอร์ AC100KN4PEH-TS/AC100KXAPEH-TS #5 Innovative Circular Design for Ultimate Perfection นวัตกรรมดีไซน์เครื่องปรับอากาศ ด้วยสไตล์ที่เหนือระดับ The Extraordi...
แอร์Samsung ฝังฝ้ารอบทิศทาง 360 Cassette(สีขาว) ระบบInverter รุ่น AC125KN4PEH-TS (AC9500K) ขนาด42,500บีทียู (R410A)
79,900.00 THB
83,900.00 THB
Hot
AC9500K Inverter เอซี9500เค อินเวอร์เตอร์ AC125KN4PEH-TS/AC125KXAPEH-TS Innovative Circular Design for Ultimate Perfection นวัตกรรมดีไซน์เครื่องปรับอากาศ ด้วยสไตล์ที่เหนือระดับ The Extraordinary Des...
แอร์Samsung ฝังฝ้ารอบทิศทาง 360 Cassette(สีดำ) ระบบInverter รุ่น AC125KN4PEH-TS (AC9500K) ขนาด42,500บีทียู (R410A)
81,500.00 THB
85,900.00 THB
Hot
AC9500K Inverter เอซี9500เค อินเวอร์เตอร์ AC125KN4PEH-TS/AC125KXAPEH-TS Innovative Circular Design for Ultimate Perfection นวัตกรรมดีไซน์เครื่องปรับอากาศ ด้วยสไตล์ที่เหนือระดับ The Extraordinary Des...
แอร์Samsung ฝังฝ้ารอบทิศทาง 360 Cassette(สีขาว) ระบบInverter รุ่น AC140KN4PEH-TS (AC9500K) ขนาด46,000บีทียู (R410A)
81,900.00 THB
87,500.00 THB
Hot
AC9500K Inverter เอซี9500เค อินเวอร์เตอร์ AC140KN4PEH-TS/AC140KXAPEH-TS Innovative Circular Design for Ultimate Perfection นวัตกรรมดีไซน์เครื่องปรับอากาศ ด้วยสไตล์ที่เหนือระดับ The Extraordinary Des...
แอร์Samsung ฝังฝ้ารอบทิศทาง 360 Cassette(สีดำ) ระบบInverter รุ่น AC140KN4PEH-TS (AC9500K) ขนาด46,000บีทียู (R410A)
83,500.00 THB
88,500.00 THB
Hot
AC9500K Inverter เอซี9500เค อินเวอร์เตอร์ AC140KN4PEH-TS/AC140KXAPEH-TS Innovative Circular Design for Ultimate Perfection นวัตกรรมดีไซน์เครื่องปรับอากาศ ด้วยสไตล์ที่เหนือระดับ The Extraordinary Des...
แอร์แบบฝังใต้ฝ้า 4 ทิศทาง
  • 6 March 2018
แอร์แบบ ฝ้งฝ้า Cassette Type ระบบ Inverter    
อ่านต่อ