นโยบายการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต (Product Warranty Policy from Manufacturers)

  1. สินค้าจะได้รับการรับประกันจากผู้ผลิต: อะไหล่ 1-5 ปี, คอมเพรสเซอร์ 1-10 ปี, แผงรังผึ้ง 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในรุ่นและยี่ห้อสินค้าที่กำหนด ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อม เป็นต้น
  2. ในขณะที่สินค้ายังอยู่ในการรับประกัน เมื่อลูกค้าพบความผิดปกติในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถแจ้งทางบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อเข้าทำการตรวจเช็ค
  3. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องที่เกิดจากมาตรฐานการผลิตเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือเป็นระยะเวลานับจากวันที่สินค้าส่งของออกจากบริษัทฯ แล้วแต่ว่าวันที่ใดจะถึงก่อนโดยไม่มีมูลค่าใด ๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ ในกรณีการชำรุด หรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การสึกกร่อน ขึ้นสนิม ภัยจากแมลงกัดแทะหรือสัตว์ต่าง ๆ การใช้งานไม่ถูกวิธี การใช้งานผิดประเภท การดัดแปลง หรือการตัดต่ออุปกรณ์ใด ๆ การเคลื่อนย้าย การขนส่ง
  5. บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ได้ติดตั้งโดยช่างของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให้
  6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันในกรณีที่ไม่มีบัตรรับประกันมาแสดง
  7. การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงค่าบริการตรวจเช็ค ่ค่าเปลี่ยนอะไหล่ ค่าเดินทาง และการล้างทำความสะอาด
  8. เงื่อนไขการรับประกันนี้จะสามารถใช้ได้ เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น