ขั้นตอนการซื้อสินค้า (Buying Procedure)

การสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ (Online)/ วิธีชำระเงิน

 • เลือกดูสินค้า ยี่ห้อ รุ่น ที่ต้องการสั่งซื้อ ผ่านเว็ปไซต์ www.DkAirr.com
 • แจ้งรุ่นหรือรหัสสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 086-307-5514 หรือ E-mail: digitalkooll@gmail.com หรือ LINE: @DkAirr
 • รอการตอบกลับเพื่อยืนยันสินค้า ราคา วันจัดส่ง หรือวันติดตั้ง
 • ชำระค่าสินค้า โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีด้านล่าง
 • ยืนยันการชำระเงิน โดนส่งสำเนาการชำระเงิน ผ่านทางช่องทางเดิมที่ติดต่อกับบริษัทฯ
 • แจ้งชื่อ ที่อยู่ ในใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ (PO/ Invoice) + แผนที่พอสังเขป
 • รอรับสินค้าพร้อมการติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ

การสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิต

 • กรณีลูกค้าต้องการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือแบบผ่อนชำระ (เพื่อเช็คโปรโมชั่นล่าสุด และทางบริษัทจะได้เตรียมเครื่องรูดบัตรไร้สายให้กับพนักงานในวันที่เข้าให้การบริการกับลูกค้า)

การสั่งซื้อ ณ ที่ทำการบริษัท/ วิธีชำระเงิน

 • เลือกดูผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ที่ต้องการสั่งซื้อ ผ่านเว็ปไซต์ www.dkairr.com หรือ ดูสินค้าจริงที่โชว์รูมบริษัทฯ
 • แจ้งรุ่นหรือรหัสสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อกับพนักงาน + วันที่สะดวกในการให้ช่างเข้าบริการ
 • รอการตอบกลับเพื่อยืนยันสินค้า ราคา วันจัดส่ง หรือวันติดตั้ง
 • ชำระค่าสินค้า โดยการชำระเป็นเงินสด/ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร/ บัตรเครดิต/ แบบผ่อนชำระ
 • แจ้งชื่อ ที่อยู่ กับพนักงาน ในการออกใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ (PO/ Invoice) + แผนที่พอสังเขป
 • รอรับสินค้าพร้อมการติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ

วิธีการชำระเงิน (Payment Method)

ชำระเงินโดยการโอนเงิน (ผ่านธนาคาร)

 • มัดจำเงินจำนวน 2,500 บาท/ชุด หรือ ชำระเต็มจำนวน ก่อนวันติดตั้งหรือวันส่งสินค้า อย่างน้อย 1-2 วัน
 • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามตารางด้านล่าง พร้อมแนบสำเนาแสดงหลักฐานแสดงการชำระเงิน ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 086-307-5514 หรือ E-mail: digitalkooll@gmail.com หรือ LINE: @DkAirr
 • หากมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เช่นส่วนต่างมัดจำ หรืออุปกรณ์เพิ่มเติม สามารถชำระผ่านการโอนเงินอีกครั้ง หรือชำระผ่านทีมช่างของบริษัทฯ

ชำระเงินโดยการผ่อนชำระ/ บัตรเครดิต (ออนไลน์)

 • สอบถามเงื่อนไขการผ่อนชำระผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 086-307-5514 หรือ E-mail: digitalkooll@gmail.com หรือ LINE: @dkairr (สินค้าแต่ละรุ่น แบรนด์ มีโปรโมชั่นผ่อนชำระต่างกัน)
 • สำหรับการผ่อนชำระ ลูกค้ากรุณาถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรเงินผ่อน เพื่อเป็นหลักฐานให้บริษัทฯ
 • เงินมัดจำข้างต้นจะคืนลูกค้า หลังทีมช่างติดตั้ง/ พนักงานส่งของ ได้นำเครื่องรูดบัตรไปรูดให้ลูกค้าที่หน้างานหรือสถานที่ของลูกค้า

ชำระ ณ ที่ทำการบริษัทฯ

 • สามารถชำระเป็นเงินสด/ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร/ แบบผ่อนชำระ/ บัตรเครดิต

*หมายเหตุ หลังเสร็จงานลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน

*บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การวางบิล หรือต้องเข้าไปเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกครั้ง เนื่องจากมีค่าดำเนินการ