กฟผ. เปิดตัวเสื้อผ้าเบอร์ 5 ลดการรีดประหยัดพลังงาน

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดตัวโครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 จำนวน 1,700,000 ตัว เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการรีด คาดจะช่วยรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานได้กว่า 7 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 28 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3,600 ตันต่อปี

โดยในระยะต่อไป กฟผ. ได้กำหนดแผนรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและทุกหน่วยงานพันธมิตร ตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องแบบ รวมถึงจัดทำชุดนักเรียน นักศึกษา และปรับปรุงประสิทธิภาพเนื้อผ้ากางเกง และกระโปรง เพื่อติดฉลากเบอร์ 5 ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ขอบคุณข้อมูล: khaosod.co.th