ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้เครื่องปรับอากาศไทยแนวโน้มส่งออกแซงจีน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมั่นใจตัวเลขส่งออกเครื่องปรับอากาศจากไทย สัญชาติญี่ปุ่น มีโอกาสเติบโตแซงหน้าจีน โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
       
       จากการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ในปี 2559 ไทยสามารถส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะได้ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 57.7 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยทั้งหมด และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 22.1 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2559 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างประเทศจีนราว 2 เท่าตัว ขณะที่จีนมีการส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะอยู่ราวร้อยละ 40.0 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศของจีนทั้งหมด นั่นเป็นเพราะจีนมุ่งทำการตลาดในเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีระดับมาตรฐานเป็นหลัก
       
       ทั้งนี้ เครื่องปรับอากาศแบรนด์จีนยังถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดเครื่องปรับอากาศโลก ซึ่งอาจมีส่วนทำให้ยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในบางตลาดได้ โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว ถึงแม้ว่าผู้ผลิตจีนจะมีเทคโนโลยีและสามารถผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อย่างแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในระยะข้างหน้าต่อจากนี้ไทยมีความพร้อมในการผลิตและมีศักยภาพในการแข่งขันด้านการส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี
       
       ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะสั้นถึงระยะกลาง (ปี 2560-2565) เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะจากไทยมีโอกาสที่จะเติบโตและมีมูลค่าส่งออกมากกว่าจีนในอีก 4-5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าในปี 2560 ไทยจะสามารถส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะโดยรวมได้มากถึง 2,172.8-2,194.1 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวราวร้อยละ 23.9-25.1 จากปี 2559 หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 62 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยทั้งหมด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะน่าจะยังคงรักษาระดับการเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ในระยะอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2561-2563) และคาดว่าไทยยังสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้ เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านปัจจัยพื้นฐานหลายประการที่จะเอื้อให้ผู้ผลิตชั้นนำขยายการลงทุนผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นฐานด้านความแข็งแกร่งในด้านห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเครื่องปรับอากาศที่จะสามารถรองรับการผลิตและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ขอบคุณข้อมูล: manager.co.th