บริษัท ดิจิตอล คูล จำกัด

เลขที่ 1399/68-69 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 02-754-7455, 086-307-5514 | แฟกซ์. 02-754-7033

ทะเบียนการค้า: 0115546004958 | EMAIL: digitalkooll@gmail.com

 

LINE: @dkairr | FACEBOOK: DkAirr | WEBSITE: www.DkAirr.com