แอร์แบบมีฟอกอากาศดีอย่างไร

แอร์แบบมีฟอกอากาศดีอย่างไร?

nanoe-G คืออะไร

nanoe-G ปล่อยอิออนประจุลบบริเวณโดยรอบเครื่องปรับอากาศ อิออนเหล่านี้จะยึดจับอนุภาคของฝุ่นละอองที่ไหลเข้าไปในช่องลมเข้าของเครื่องปรับอากาศ จากนั้นระบบกรองอากาศที่เป็นประจุบวกจะดักจับอนุภาคของฝุ่นละอองที่เป็นประจุลบเหล่านี้ แล้วกำจัดทิ้งไป

 

 

PM2.5 คืออะไร

ฝุ่นละออง" หรือที่เรียกกันว่า PM นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวนมาก รวมถึงอนุภาคขนาดเล็กที่สุดและละอองของเหลว ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) อนุภาคเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เนื่องจากสามารถไหลเข้าสู่ปอดของเราได้อย่างง่ายดาย

 

ประสิทธิผลในการกำจัด PM2.5 โดยอิงจากเวลาเป็นหลัก

การวัดค่าความเข้มข้นของ PM2.5

ขอบคุณข้อมูล: panasonic.com/th