สาเหตุและปัญหาแอร์น้ำหยด

สาเหตุและปัญหาแอร์น้ำหยด บริเวณคอยล์เย็น (ตัวแอร์ด้านใน)

มีหลายสาเหตุดังนี้ 

  1. กรณีมีน้ำล้นออกมาด้านข้างหรือด้านหน้าแอร์ โดยมีอัตราการไหลของน้ำค่อนข้างแรง สาเหตุเกิดจากถาดน้ำทิ้งหรือท่อน้ำทิ้งอุดตัน แก้ไขโดยการทำการฉีดล้างแอร์โดยปั๊มน้ำแรงดันสูง   
  2. กรณีมีน้ำหยดบริเวณท่อน้ำยาแอร์ สาเหตุเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำบริเวณท่อแอร์ แก้ไขโดยการเพิ่มความหนาของฉนวนหุ้มท่อให้หนาและมิดชิดขั้น   
  3. กรณีมีหยดน้ำเกาะที่บริเวณตัวแอร์ สาเหตุเกิดจากการติดตั้งในบริเวณที่มีลมหรือไอร้อนผ่านตลอดเวลาจังก็ทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำในอากาศจนเปลี่ยนสถานะมาเป็นหยดน้ำ วิธีแก้ไขคือไม่น้ำอุปกรณ์ที่ให้ค่าความร้อนวางอยู่ใกล้ๆตัวแอร์   
  4. กรณีมีน้ำหยดริมๆด้านซ้ายหรือขวาของตัวแอร์ สาเหตุอาจเกิดมาจากการใส่ถาดน้ำทิ้งไม่แน่น หรือไม่เข้าที่  

การเกิดน้ำหยดจากตัวคอยล์เย็นในห้องของคุณเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่พบมากที่สุดคือถาดรองน้ำทิ้งอุดตันหรือรั่ว ขอให้คุณตรวจสอบถาดรองน้ำทิ้งของคุณว่ามีการอุดตันหรือเกิดรูรั่วหรือไม่ ถ้าถาดรองน้ำทิ้งสกปรกซึ่งโยส่วนมากมักจะเกิดตะไคร่น้ำเกาะ ให้รีบทำความสะอาดเพราะนอกจากจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำทิ้งแล้วยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้อีกด้วย อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำหยดที่ตัวแฟนคอยล์ก็คือคอยล์ระบายความร้อนในตัวแฟนคอยล์ของคุณเกิดน้ำแข็งเกาะ ถ้าเป็นเช่นนี้ให้ตรวจสอบดูว่าแผ่นกรองอากาศสกปรกจนเกิดการอุดตันทำให้อากาศไหลเวียนไม่สะดวกหรือเปล่า หรือตรวจดูมอเตอร์และพัดลมในแฟนคอยล์ว่าทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ ถ้าพัดลมหรือมอเตอร์ทำงานตามปกติควรติดต่อศูนย์บริการให้มาแก้ไขแอร์ให้คุณ